Skifteretsattest

Hvis ejeren af en ejendom er afgået ved døden og hvis arvinger eller længstlevende ægtefælle skal have adkomst på ejendommen, skal skifteretsattesten tinglyses på ejendommen.

Her hjælper jeg gerne og du skal sende mig en kopi af skifteretsattesten samt oplyse hvilken ejendom, der skal overdrages.

Værd at vide om tinglysningsafgift:
Skal længstlevende ægtefælle overtage afdøde ægtefælles ejendom(me), gælder særlige regler i tinglysningsafgiftsloven, og der skal alene betales grundafgift for tinglysning af ejerskifte.

Tilsvarende er ikke gældende for en arving eller andre, der overtager ejendommen. Disse skal betale såvel grundafgift som tillægs(procent)afgift.

PRIS INCL. MOMS kr. 2.000,00