Skilsmisse og samlivsophævelse

I forbindelse med samlivsophævelse og skilsmisse, skal der blandt andet tages stilling til, hvem der skal overtage en tidligere fælles ejendom. I den forbindelse skal der tinglyses et nyt skøde, således at den, der skal beholde huset kommer til at stå som eneejer af huset, og den part der fjernes fra skødet skal frigøres fra sine hæftelser.

Er der tale om skilsmisse udgør tinglysningsafgiften kun grundtaksten på kr. 1.750,00.

Hvad skal du gøre?
Ring til mig, så vi kan aftale det nærmere forløb.

Jeg vil i forbindelse med sagsbehandlingen få brug for:
– Kopi af skilsmissebevilling.
– Oplysning om ejendommens adresse, overtagelsesdag og købesum/gældsovertagelse.
– Kopi af skriftlig godkendelse fra kreditforeningen og/eller banken

PRIS INCL. MOMS KR. 2.500,00